28 sierpnia, 2023

Ogłoszenie o postępowaniu 20/2023/ MAZOWSZE – Aktualizacja

WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp. j. w związku z realizacją projektu „Smart Integrated Modular Energy System – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikro sieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00, informuje, że w dniu 28.08.2023 r. dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego nr 20/2023/MAZOWSZE: 1) w uproszczonej dokumentacji produkcyjnej projektu (załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego); 2) w części dotyczącej Przedmiotu zamówienia.