POZNAJ NASZ

SERWIS

SERWIS WIBAR

Zapewniamy skuteczny i szybki całodobowy serwis wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych pracujących obecnie w zakładach przemysłowych i budownictwie, obejmujący: transformatory, sieci kablowe, rozdzielnice SN i NN (zarówno najnowszej generacji, jak i wycofane z produkcji), wyłączniki, zabezpieczenia elektroenergetyczne SN, energoelektronika, złożone systemy zasilania napięciem gwarantowanym, nadrzędne systemy nadzoru i monitoringu oraz systemy ppoż.

Prace serwisowe prowadzimy zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym.

Nasza oferta obejmuje:

  • próby, badania i pomiary pomontażowe,
  • diagnostykę torów pomiarowych i badania funkcjonalne obwodów,
  • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
  • lokalizację i usuwanie usterek w obwodach elektrycznych,
  • testy i prace rozruchowe,
  • modernizację instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia,
  • serwis oprogramowania,
  • sprawdzenie aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
  • badania termograficzne instalacji, maszyn i urządzeń.

Realizując umowy, przyjmujemy na swoje barki pełną odpowiedzialność za prawidłową pracę serwisowanych urządzeń i instalacji.

NASZYMI KLIENTAMI SĄ:

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd m.st. Warszawy, Muzeum Wojska Polskiego, Urząd Kontroli Finansów, Politechnika Warszawska, Galeria Łopuszańska 22, Szpital w Grójcu i budynki mieszkalne przy ul. Włodarzewskiej.