CO ROBIMY?

NASZA OFERTA

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

remontowe i wykończeniowe (również w budynkach zabytkowych), wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej wielobranżowej i zabezpieczeniem robót do momentu odbioru, m.in.: robót ziemnych, murowania, robót dekarskich, prac dociepleniowych, instalacji sanitarnych, stolarki i ślusarki drzwiowej, stolarki okiennej, instalacji elektrycznych.

DOSTOSOWYWANIE BUDYNKÓW

do spełniania wymagań przeciwpożarowych. W tym wykonywanie: zabezpieczeń ogniochronnych, systemów sygnalizacji pożaru SSP, dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO, systemów oddymiania SO, systemów zamknięć ogniowych, ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego, systemów gaszenia mgłą wodną i gazami inertnymi, systemów detekcji gazów w garażach podziemnych oraz instalacji gaśniczych i zalewowych.

GWARANTOWANE ZASILANIE

– dostawa i montaż zespołów zasilania, UPS-ów i agregatów prądotwórczych, wykonywanie zasilania dla rozdzielnic dystrybucji energii elektrycznej.

PROJEKTY

– opracowujemy kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, wraz z uzyskaniem w imieniu klienta wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych.

SERWIS – KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO

i profesjonalny serwis instalacji: teletechnicznych, w tym: BMS, AKPiA, security, ppoż., domofonowych i wideodomofonowych, sanitarnych, elektrycznych niskiego i średniego napięcia, szkolenie personelu klienta.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE:

ocena poprawności działania systemu sterowania oraz wykonanie raportu serwisowego, lokalizowanie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych, kontrola stanu poszczególnych elementów systemu, wykonanie czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, demontaż i utylizacja zużytych lub niedziałających elementów systemu, informowanie klienta na bieżąco o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem systemu.

Nasze działania ukierunkowaliśmy na innowacje i nowe technologie.