Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wybór dostawcy materiałów elektronicznych.

Szanowni Państwo,  WIBAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, w związku z realizacją projektu pt. „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”; Nr Umowy MAZOWSZE/0111/19, prowadzi postępowanie na wybór dostawcy elementów elektronicznych do budowy magazynu kwasowo-ołowiowego, w tym:  1) część 1: elementów biernych,  2) część […]