Close

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp.k. w związku z realizacją projektu „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” dofinansowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nr Umowy: MAZOWSZE/0111/19) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na oprogramowanie symulacyjne.

Treść zapytania:

Zapytanie-oprogramowanie

Załącznik – oświadczenie:

Załącznik-oświadczenie