21 marca, 2022

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/MAZOWSZE wraz z odpowiedziami na pytania oferentów oraz z protokołem z przeprowadzonego postępowania

WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp. j. w związku z realizacją projektu „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00, ogłasza postępowanie na wybór dostawcy ogniw do budowy magazynów energii.