18 sierpnia, 2023

Ogłoszenie o postępowaniu 21/2023/ MAZOWSZE

WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp. j. w związku z realizacją projektu „Smart Integrated Modular Energy System – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00, ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa materiałów elektronicznych, w tym:

1)     cz. 1 – tranzystorów,

2)     cz. 2 – elementów półprzewodnikowych,

3)     cz. 3 – elementów magnetycznych,

4)     cz. 4 – złącz elektrycznych,

5)     cz. 5 – elektronicznych układów scalonych,

6)     cz. 6 – elementów biernych,

7)     cz. 7 – filtrów EMI.