18 sierpnia, 2023

Ogłoszenie o postępowaniu 20/2023/ MAZOWSZE

WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp. j. w związku z realizacją projektu „Smart Integrated Modular Energy System – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikro sieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00, ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy płytek PCB wraz z montażem elementów elektronicznych wg następującego zestawienia:

•       Płytka PCB – GD_DAB_v4 zgodnie z przygotowanym projektem – ilość 5 szt.,

•       Płytka PCB – DAB_LCD_Panel zgodnie z przygotowanym projektem – ilość 5 szt.,

•       Płytka PCB – PWR_SWITCH_v2_MK zgodnie z przygotowanym projektem – ilość 5 szt.,

•       Płytka PCB – PWR_DAB_v4 zgodnie z przygotowanym projektem – ilość 5 szt.