11 maja, 2022

Ogłoszenie o postępowaniu 11/2022/MAZOWSZE

WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp. j. w związku z realizacją projektu „Smart Integrated Modular Energy System – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikro sieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00, ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy 100 szt. płytek PCB wraz z montażem elementów elektronicznych zgodnie z przygotowanym projektem.