Negocjujmy umowy !

Negocjujmy umowy ! Zamawiający mają obowiązek rewaloryzować wartość umów. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych.” Z brzmienia przepisu można wnioskować, iż zamawiający, znając czynniki jakie  pływają na poziom kalkulacji cen ofertowych, a także mechanizmy funkcjonowania rynku, w szczególności w ramach […]