Close

Wydajna i wielostopniowa struktura sterowania przepływem mocy w mikrosieci SIMES™…

SIMES™ to w pełni zoptymalizowany system mikrosieci prądu stałego wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych. Zespół B+R opracował strategię sterowania mikrosiecią prądu stałego dla systemu o łącznej mocy do 1MW. Wyniki badań symulacyjnych potwierdziły skuteczność algorytmów sterowania poszczególnymi blokami energetycznymi we wszystkich wariantach pracy sterowników. Powstające moduły przekształtnikowe w naszym PowerBoxie zostały dostosowane do obsługi instalacji fotowoltaicznej, najnowszych rozwiązań w zakresie magazynowania energii oraz stacji ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych (nawet do 300 kW!).

Algorytmy sterowania po weryfikacji symulacyjnej są implementowane na najbardziej wydajnych sterownikach mikroprocesorowych (FPGA, DSP). Układy sterujące zapewniają integrację z panelami SCADA/HMI, a także z urządzeniami infrastruktury IT. Specjaliści WIBAR w zakresie informatyki przemysłowej pracują nad systemem zabezpieczeń sieciowych zapewniających cyberbezpieczeństwo i pełną autoryzację dostępu w mikrosieci SIMES™. Każdy algorytm sterowania jest testowany w kilkuetapowym procesie weryfikacji. Zespół B+R WIBAR przeprowadza kompleksowe testy swoich rozwiązań począwszy od komputerowych badań symulacyjnych, przez symulacje w technologii Hardware-In-the-Loop (HIL) po badania eksperymentalne na demonstratorze.

Sterowanie w bloku hybrydowego magazynowania energii SIMES™ zostanie zaprogramowane tak, aby nadmiar energii pozyskanej z OZE magazynować przy uwzględnieniu żywotności magazynów i dużej dynamiki zmian prądowych, np. przy szybkim ładowaniu pojazdów elektrycznych.

SIMES™ to przełom w podejmowanym od kilku lat temacie optymalizacji sterowania przepływem mocy w mikrosieciach! Zespół WIBAR dokłada wszelkich starań do wdrożenia swojej koncepcji modularnego systemu typu Smart Grid, zgodnie z ideą czwartej rewolucji przemysłowej.

 

Kamil Bzura, specjalista ds. modelowania i symulacji

Grupa WIBAR