Close

Skarb Państwa – Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji

Skarb Państwa – Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji
Data oddania:29/12/2017
Adres:ul. Domaniewska 36/38, Warszawa
Inwestor:MSWiA


przebudowa budynku, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych i opracowanie dokumentacji powykonawczej

Pozostałe realizacje