Close

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Data oddania:07/08/2017
Adres:ul. Wieżowa 8, Warszawa
Inwestor:PAŻP


zaprojektowanie, przebudowanie, wyposażenie elementów telekomunikacyjnych sieci strukturalnej Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym oraz obiektu szkoleniowo-administracyjnego w celu przystosowania go do potrzeb instalacji symulatorów ruchu lotniczego

Pozostałe realizacje