Close

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data oddania:04/09/2018
Adres:ul. Hoża 20, Warszawa
Inwestor:MNiSW


wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do wymagań ochrony ppoż.: instalacja systemu sygnalizacji pożaru, roboty remontowe obejmuąjce wydzielenia pożarowe

Pozostałe realizacje