Close

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa
Data oddania:01/06/2016
Adres:al. Niepodległości 213, Warszawa
Inwestor:BN


przebudowa klatek schodowych w zakresie wydzieleń ppoż. wraz z instalacją systemu przeciw zadymieniu (napowietrzania) + realizacja zaleceń wynikających z ekspertyzy ppoż.

Pozostałe realizacje