Close

AUXIMO Sp. z o.o. sp. k.

AUXIMO Sp. z o.o. sp. k.
Data oddania:26/07/2017
Adres:ul. Domaniewska 52, Warszawa
Inwestor:Trinity One


remont, modernizacja instalacji elektrycznej, niskoporądowej, SAP, montaż opraw oświetleniowych i dokumentacja powykonawcza

Pozostałe realizacje