Close

PRACE MODERNIZACYJNE W BUDYNKU ZABYTKOWYM

Pałac Krasińskich w Warszawie znany również jako Pałac Rzeczypospolitej, to miejsce mieszczące się w siedzibie Biblioteki Narodowej. Budowa pałacu trwała od 1677 do 1695 roku. Za plany prac odpowiada Tylman z Gameren. Pierwszym właścicielem zamku był wojewoda płocki Jan Dobrogost Krasiński. Budynek, oprócz starych druków i rękopisów, skrywa w sobie również skomplikowane przejścia instalacyjne przez ściany nośne. To na tym elemencie skupiły się działania specjalistów firmy WIBAR. Praca przy zabytkowych budynkach wymaga szczególnego przygotowania. Realizowane przedsięwzięcie podzieliliśmy na kilka etapów.

   

Zakres obowiązków:

1. Podparcie przepustu dla instalacji wentylacji

Poszczególne nadproża tworzone są z 4 stalowych dwuteowników typy HEA 120. Ta solidna konstrukcja odpowiedzialna jest za dźwiganie 2400-kilogramowej ściany nośnej Pałacu Krasińskich. Nasi specjaliści zrealizowali 4 wzmocnienia tego typu.

2. Podbicie fundamentów i iniekcje

Iniekcję dwurzędową zrealizowaliśmy z wykorzystaniem kremu iniekcyjnego na bazie silanów McBauchemie NISIWA C/EMCEPHOB HC. Podczas prac w odległości co 20 cm wykonano 3-centymetrowe otwory o średnicy 12 mm. W trakcie realizacji zadania pracowaliśmy również ze ścianami, których grubość przekraczała 130 cm. W tych przypadkach konieczne było wykonanie iniekcji dwustronnej. Do wstrzykiwaniu preparatu wykorzystaliśmy zaawansowane urządzenia, które pozwoliły nam na sprawne i precyzyjne przeprowadzenie zadania. Po ukończeniu każdego z etapów zlecenia przeprowadziliśmy testy, weryfikujące, czy nasze wysiłki zakończyły się sukcesem. Dzięki naszym wysiłkom przepust instalacji wentylacyjnej zwiększył się. Z kolei podbicie fundamentów sprawiło, że poprawiła się ich nośność. W efekcie aktualnie mamy do czynienia z optymalnym przekazaniem obciążeń budynku na grunt.