Close

PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ UNIBEP S.A.

Zakres umowy obejmuje zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, E, F, z funkcją usługowo-handlową w parterze wraz z jednopoziomowym garażem podziemnym. inwestycja znajduje się w rejonie ul. cybernetyki i ul. komputerowej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie (działka nr 9/7, 9/9, 21/12, 20/18 obręb 1-08- 12).

Budynki A, B, C, E, F będą miały osiem kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na mieszkania, usługi w parterze oraz jedną kondygnacje podziemną. Budynki A, B, C oraz E, F posadowione będą na wspólnej płycie garażu. Kondygnacje podziemne przeznaczono na garaże, gdzie oprócz miejsc parkingowych zlokalizowano komórki lokatorskie, oraz pomieszczenia techniczne, takie jak pom. stacji transformatorowej, węzeł cieplny, pomieszczenia separatorów ropopochodnych, przyłącze wody, pompownię wody na cele socjalne i p.poż., pomieszczenia teletechniczne, elektryczne, zbiornik p. poż. itp. Kondygnacje nadziemne budynków są przeznaczone na lokale mieszkalne z wyłączeniem parteru, który będzie przeznaczony pod usługi, pom. ochrony, śmietniki, pom. gospodarcze. Zakres prac objętych umową obejmuje następujące instalacje: całość instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków A,B,C,E,F wraz z kondygnacją przeznaczoną na usługi oraz z garażem podziemnym wyposażonym w niezbędną infrastrukturę techniczną i elementy zagospodarowania terenu przy ul. Cybernetyki 17 na terenie dzielnicy Mokotów, m. st. Warszawy. Prace wykonane przez firmę WIBAR-Instalacje:

  • sieć rozdzielcza budynku (wewnętrzne linie zasilające)
  • rozdzielnica główna i lokalne
  • instalacja elektroenergetyczna
  • instalacja teletechniczna
  • instalacja odgromowa
  • instalacja sygnalizacji pożaru w garażu
  • instalacja oddymiająca