Close

PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ FUNDAMENTAL GROUP S.A.

Zakres umowy obejmuje: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na usługi, znajdujące się w parterach budynków przy ul. Pełczyńskiego, obręb 6-11- 03, Dzielnica Bemowo w Warszawie. ETAP 5 BUDYNEK IJ W budynku zaprojektowano 248 mieszkań, które usytuowane są na kondygnacjach naziemnych.

Struktura mieszkań – od jednopokojowych o powierzchni ok. 30 m 2 do kilkupokojowych o powierzchni do ok.115m 2 . Mieszkania dostępne w układzie klatkowym,gdzie lokalnie zastosowano układ klatkowo – korytarzowy. W części podziemnej natomiast zaprojektowano garaż ze 231 miejscami parkingowymi. W powierzchni garażu oprócz pomieszczeń technicznych i odpowiedniej liczby miejsc postojowych, przewidziano także przestrzenie na zaplecza miejsc postojowych.Teren objęty projektem, podzielono na zewnętrzny, ogólnodostępny oraz teren wewnętrzny czyli patio, zlokalizowane na płycie garażu podziemnego, które podzielono na: część zieleni wspólnej i rekreacyjnej oraz część zieleni ogródków przynależnych.

Zakres prac objętych umową obejmuje następujące instalacje: całość instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków I, J mieszkalnych, część usługową wraz z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Cybernetyki 17 na terenie dzielnicy Mokotów, m. st. Warszawy.

Prace wykonane przez firmę WIBAR-Instalacje:

  • sieć rozdzielcza budynku (wewnętrzne linie zasilające),
  • rozdzielnice główne i lokalne,
  • instalacje elektroenergetyczne,
  • instalacje teletechniczne,
  • instalację odgromową,
  • instalację sygnalizacji pożaru w garażu,
  • instalację oddymiająca.