Close

EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych

WIBAR – TECHNOLOGY podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych”.

Celem projektu jest rozwiązanie zasilania dla systemów magazynowych w postaci innowacyjnego modułu hybrydowego zasilania urządzeń i maszyn jezdnych oraz autonomicznych – zwanego w skrócie EHES (z ang. Enhanced Hybrid Energy Storage).

Przeznaczenie modułu EHES to zasilanie:

 • samojezdnych platform do magazynów (Pallet Radio Shuttle),
 • autonomicznych wózków transportowych (AGV – Automated Guided Vehicle),
 • maszyny i urządzenia produkcyjnych.

Zasada działania:

Pakiet baterii superkondensatorów będzie ładowany z zewnętrznego zasilacza za pośrednictwem kontaktów stykowych oraz przekształtnika DC/DC o wysokiej sprawności i wydajności prądowej.

Energia z superkondensatorów przetwarzana jest przez przekształtnik DC/DC o szerokim zakresie napięcia wejściowego, który ładuje ogniwa litowo-jonowe stanowiące rezerwowy zasobnik energii.

Wyjściowy przekształtnik DC/DC dostarcza napięcie wyjściowe do zasilania odbiornika, którym może być np. układ napędowy urządzenia lub pojazdu autonomicznego.

Nad procesem ładowania, balansowania i przekazywania energii czuwać będzie specjalizowany sterownik mikroprocesorowy, który na bieżąco może dokonywać pomiarów zarówno wielkości elektrycznych jak i temperatury poszczególnych komponentów i na tej podstawie regulować tryb działania całego modułu EHES

Zalety proponowanego rozwiązania:

 • Dzięki bardzo wydajnemu układowi ładowania moduł ten wymaga jedynie krótkich momentów podczas pracy (ok. 10s), w którym do modułu zostanie dostarczona energia z zewnętrznego źródła,
 • System jest w pełni automatyczny i zaprojektowany na 10-12 lat bezobsługowej pracy, bez potrzeby wymiany lub regeneracji baterii,
 • Wykonanie obudowy jest w pełni hermetyczne i zabezpiecza przed dostaniem się wilgoci oraz zapylenia do wewnątrz. Konstrukcja modułu pozwoli na pracę w bardzo niekorzystnych warunkach klimatycznych takich jak: mroźnie, chłodnie, nieocieplone magazyny lub strefy silnego zapylenia.

 

W ramach projektu B+R realizowane są następujące zadania:

 1. Opracowanie, badania i wszechstronna optymalizacja przekształtnika DC/DC o dużej mocy chwilowej do ładowania baterii superkondensatorowej
 2. Opracowanie, badanie i wszechstronna optymalizacja przekształtnika napięcia DC/DC o szerokim zakresie napięć wejściowych, do współpracy z pakietem ogniw litowo jonowych
 3. Opracowanie sterownika mikroprocesorowego oraz algorytmu sterowania systemem zasilania z przekształtnikami energoelektronicznymi i zasobnikiem superkondensatorowym i litowo-jonowym
 4. Wykonanie przekształtników DC/DC oraz modułu sterownika mikroprocesorowego na podstawie wyników wcześniej przeprowadzonych prac badawczych.
 5. Opracowanie i wszechstronne badania hybrydowego zasobnika energii dla zintegrowanego modułu zasilania.
 6. Opracowanie konstrukcji mechanicznej docelowej obudowy dla całego, zintegrowanego modułu zasilania wraz z testowaniem właściwości elektrycznych, mechanicznych i termicznych zintegrowanego modułu zasilania w ostatecznej formie.
 7. Kompleksowe badania, testy i pomiary działającego modułu potwierdzające wstępne założenia projektu, zakończone certyfikacją

W badaniach przemysłowych będzie uczestniczył Podwykonawca – Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej.

 

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0289/18 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Numer naboru: 1/1.1.1/2018

1
2
3
4