Close

Dostawa i montaż urządzeń teletechnicznych dla PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zleciła firmie WIBAR – Instalacje Sp. z o.o. dostawę i montaż bezstykowych przełączników zasilania STS z okablowaniem oraz przewodami.