Close

Aktualności

PODPISANIE UMOWY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Firma „FHU WIBAR Magdalena Osewska” podpisała umowę w ramach zamówienia publicznego na realizacje zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Blachowni”.

Czytaj więcej...

OTRZYMANIE ZLECENIA

Projekt przebudowy trasy kabli teletechnicznych światłowodowych oraz miedzianych, lokalizacja Warszawa ul. Ostrobramska 75c (Atrium Promenada).

Czytaj więcej...

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z MINISTERSTWEM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP- 2374-2- 42/043-BAF- PN- SJ/2017 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA” Przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje: Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej również „dokumentacją projektową”, która obejmuje: […]

Czytaj więcej...