Close

Aktualności

Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

Podpisanie znaczącej umowy. Firma Wibar-Instalacje Sp. z o.o. Sp.K. 31 lipca 2020r, podpisała umowę z BN na ” Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN – Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z WHITE STAR

WIBAR podpisał umowę z firmą White Star Real Estate na kolejne aranżacje dla ONEY i FUJITSU na inwestycji The Park w Warszawie przy ul. Krakowiaków. Architektura osiedla „Stacja Grochów” inspirowana jest modną skandynawską stylistyką. W zakresie wykonywanych prac znajdują się projekt i pełne wykonawstwo: instalacji elektrycznej (gniazda, zasilanie, oświetlenie, osprzęt, rozdzielnia LAN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP). Koncepcja biurowców […]

Czytaj więcej...

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych na STACJI GROCHÓW

Umowa zawarta z WIBAR-Instalacje Sp. z o.o. dotyczy realizacji prac w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) wraz z garażami podziemnymi oraz komórkami lokatorskimi. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Przeworskiej 1, w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, na działkach ew. nr 10 i 11 z obrębu 3-02-12. Architektura osiedla „Stacja Grochów” inspirowana jest modną skandynawską […]

Czytaj więcej...

Realizacja instalacji elektrycznych w nowej siedzibie ITAKI

Instalacje elektryczne na aranżacji najemcy Nowa Itaka sp. z o.o. w nowoczesnym kompleksie biurowym Okęcie Business Park przy ulicy 17 Stycznia 45 w Warszawie. Wykonanie projektu wykonawczego oraz  instalacji słabo i silnoprądowych dla aranżacji powierzchni najemcy Nowa Itaka sp. z o.o.w tym: ·        Wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, siła), dostawa opraw Beta Led po stronie Zamawiającego ·        […]

Czytaj więcej...

Gepard Biznesu 2018 dla WIBAR

WIBAR – Instalacje Sp. z o.o. otrzymała prestiżowe wyróżnienie Gepard Biznesu 2018. Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, zaledwie 1 na 25 osiągnęła średnią z dynamik zysku i przychodów wyższą niż 10 proc. WIBAR znalazła się w czołówce wyróżnionych przebadanych firm budowlanych.

Czytaj więcej...

EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych

WIBAR – TECHNOLOGY podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych”. Celem projektu jest rozwiązanie zasilania dla systemów magazynowych w postaci innowacyjnego modułu hybrydowego zasilania urządzeń i maszyn jezdnych oraz autonomicznych – zwanego w skrócie EHES (z ang. Enhanced […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ UNIBEP S.A.

Zakres umowy obejmuje zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, E, F, z funkcją usługowo-handlową w parterze wraz z jednopoziomowym garażem podziemnym. inwestycja znajduje się w rejonie ul. cybernetyki i ul. komputerowej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie (działka nr 9/7, 9/9, 21/12, 20/18 obręb 1-08- 12). Budynki A, B, C, E, F będą miały osiem […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z MINISTERSTWEM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP- 2374-2- 42/043-BAF- PN- SJ/2017 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA” Przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje: Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej również „dokumentacją projektową”, która obejmuje: […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ FUNDAMENTAL GROUP S.A.

Zakres umowy obejmuje: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na usługi, znajdujące się w parterach budynków przy ul. Pełczyńskiego, obręb 6-11- 03, Dzielnica Bemowo w Warszawie. ETAP 5 BUDYNEK IJ W budynku zaprojektowano 248 mieszkań, które usytuowane są na kondygnacjach naziemnych. Struktura mieszkań – od jednopokojowych o powierzchni ok. 30 m […]

Czytaj więcej...