Close

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU WIBAR

Działając w imieniu WIBAR-Instalacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bernardyńska 23/62, 02-904 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570762, NIP: 5213703389 (zwanej dalej WIBAR), jako Prezes Zarządu WIBAR-Instalacje sp. z […]

Czytaj więcej...

Opracowano moduł szybkiego ładowania dla systemu EHES

Spółka Wibar-Technology opracowała moduł służący do ultraszybkiego ładowania urządzeń mobilnych wyposażonych w superkondensatorowy magazyn energii. Opracowane urządzenie przekształtnikowe wykazuje w testach laboratoryjnych sprawności przekraczające 96%. Moduł umożliwia błyskawiczne ładowanie baterii superkondensatorów prądem sięgającym 300A. Napięcie wyjściowe może zmieniać się od 0V do 36V. Rekomendowane napięcie zasilania to 48V DC. Średni czas ładowania magazynu 500F to […]

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp.k. w związku z realizacją projektu „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” dofinansowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nr Umowy: MAZOWSZE/0111/19) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na […]

Czytaj więcej...

Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

Podpisanie znaczącej umowy. Firma Wibar-Instalacje Sp. z o.o. Sp.K. 31 lipca 2020r, podpisała umowę z BN na ” Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN – Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z WHITE STAR

WIBAR podpisał umowę z firmą White Star Real Estate na kolejne aranżacje dla ONEY i FUJITSU na inwestycji The Park w Warszawie przy ul. Krakowiaków. Architektura osiedla „Stacja Grochów” inspirowana jest modną skandynawską stylistyką. W zakresie wykonywanych prac znajdują się projekt i pełne wykonawstwo: instalacji elektrycznej (gniazda, zasilanie, oświetlenie, osprzęt, rozdzielnia LAN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP). Koncepcja biurowców […]

Czytaj więcej...

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych na STACJI GROCHÓW

Umowa zawarta z WIBAR-Instalacje Sp. z o.o. dotyczy realizacji prac w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) wraz z garażami podziemnymi oraz komórkami lokatorskimi. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Przeworskiej 1, w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, na działkach ew. nr 10 i 11 z obrębu 3-02-12. Architektura osiedla „Stacja Grochów” inspirowana jest modną skandynawską […]

Czytaj więcej...

Realizacja instalacji elektrycznych w nowej siedzibie ITAKI

Instalacje elektryczne na aranżacji najemcy Nowa Itaka sp. z o.o. w nowoczesnym kompleksie biurowym Okęcie Business Park przy ulicy 17 Stycznia 45 w Warszawie. Wykonanie projektu wykonawczego oraz  instalacji słabo i silnoprądowych dla aranżacji powierzchni najemcy Nowa Itaka sp. z o.o.w tym: ·        Wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, siła), dostawa opraw Beta Led po stronie Zamawiającego ·        […]

Czytaj więcej...

Gepard Biznesu 2018 dla WIBAR

WIBAR – Instalacje Sp. z o.o. otrzymała prestiżowe wyróżnienie Gepard Biznesu 2018. Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, zaledwie 1 na 25 osiągnęła średnią z dynamik zysku i przychodów wyższą niż 10 proc. WIBAR znalazła się w czołówce wyróżnionych przebadanych firm budowlanych.

Czytaj więcej...

EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych

WIBAR – TECHNOLOGY podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych”. Celem projektu jest rozwiązanie zasilania dla systemów magazynowych w postaci innowacyjnego modułu hybrydowego zasilania urządzeń i maszyn jezdnych oraz autonomicznych – zwanego w skrócie EHES (z ang. Enhanced […]

Czytaj więcej...