Close

Aktualności

Projekt badawczo-rozwojowy - mikrosieci prądu stałego SIMES™

Projekt badawczo-rozwojowy – mikrosieci prądu stałego SIMES™ Postęp technologii w dziedzinie magazynowania energii oraz rozwój światowej energetyki w zakresie źródeł odnawialnych są przyczynami rosnącego zainteresowania branży energetyki w tematyce inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Sektor energetyki nieustannie dąży też do poprawy jakości zasilania, możliwie jak największego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto wymagania […]

Czytaj więcej...

Wydajna i wielostopniowa struktura sterowania przepływem mocy w mikrosieci SIMES™…

SIMES™ to w pełni zoptymalizowany system mikrosieci prądu stałego wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych. Zespół B+R opracował strategię sterowania mikrosiecią prądu stałego dla systemu o łącznej mocy do 1MW. Wyniki badań symulacyjnych potwierdziły skuteczność algorytmów sterowania poszczególnymi blokami energetycznymi we wszystkich wariantach pracy sterowników. Powstające moduły przekształtnikowe w naszym PowerBoxie zostały dostosowane do obsługi instalacji […]

Czytaj więcej...

EHES - aktualności

WIBAR wdraża moduł szybkiego ładowania EHES™… Grupa WIBAR wprowadza na rynek innowacyjny produkt będący rezultatem projektu B+R. EHES™, czyli inteligentny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych. Urządzenie przechodzi ostatnie testy i certyfikacje, umożliwiające wprowadzenie go na rynek. Hybrydowy zasobnik energii przeznaczony jest głównie do automatyzacji wózków jezdnych przeznaczonych do powierzchni magazynowych, […]

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU WIBAR

Działając w imieniu WIBAR-Instalacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bernardyńska 23/62, 02-904 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570762, NIP: 5213703389 (zwanej dalej WIBAR), jako Prezes Zarządu WIBAR-Instalacje sp. z […]

Czytaj więcej...

Opracowano moduł szybkiego ładowania dla systemu EHES

Spółka Wibar-Technology opracowała moduł służący do ultraszybkiego ładowania urządzeń mobilnych wyposażonych w superkondensatorowy magazyn energii. Opracowane urządzenie przekształtnikowe wykazuje w testach laboratoryjnych sprawności przekraczające 96%. Moduł umożliwia błyskawiczne ładowanie baterii superkondensatorów prądem sięgającym 300A. Napięcie wyjściowe może zmieniać się od 0V do 36V. Rekomendowane napięcie zasilania to 48V DC. Średni czas ładowania magazynu 500F to […]

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp.k. w związku z realizacją projektu „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” dofinansowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nr Umowy: MAZOWSZE/0111/19) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na […]

Czytaj więcej...

Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

Podpisanie znaczącej umowy. Firma Wibar-Instalacje Sp. z o.o. Sp.K. 31 lipca 2020r, podpisała umowę z BN na ” Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN – Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z WHITE STAR

WIBAR podpisał umowę z firmą White Star Real Estate na kolejne aranżacje dla ONEY i FUJITSU na inwestycji The Park w Warszawie przy ul. Krakowiaków. Architektura osiedla „Stacja Grochów” inspirowana jest modną skandynawską stylistyką. W zakresie wykonywanych prac znajdują się projekt i pełne wykonawstwo: instalacji elektrycznej (gniazda, zasilanie, oświetlenie, osprzęt, rozdzielnia LAN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP). Koncepcja biurowców […]

Czytaj więcej...

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych na STACJI GROCHÓW

Umowa zawarta z WIBAR-Instalacje Sp. z o.o. dotyczy realizacji prac w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) wraz z garażami podziemnymi oraz komórkami lokatorskimi. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Przeworskiej 1, w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, na działkach ew. nr 10 i 11 z obrębu 3-02-12. Architektura osiedla „Stacja Grochów” inspirowana jest modną skandynawską […]

Czytaj więcej...

Realizacja instalacji elektrycznych w nowej siedzibie ITAKI

Instalacje elektryczne na aranżacji najemcy Nowa Itaka sp. z o.o. w nowoczesnym kompleksie biurowym Okęcie Business Park przy ulicy 17 Stycznia 45 w Warszawie. Wykonanie projektu wykonawczego oraz  instalacji słabo i silnoprądowych dla aranżacji powierzchni najemcy Nowa Itaka sp. z o.o.w tym: ·        Wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, siła), dostawa opraw Beta Led po stronie Zamawiającego ·        […]

Czytaj więcej...