Close

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z POLSKĄ AGENCJĄ ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Zaprojektowanie, przebudowanie, wybudowanie i wyposażenie istniejących i nowych elementów Obiektu Szkoleniowo – Administracyjnego („OSA”), w celu przystosowania go do potrzeb instalacji symulatorów ruchu lotniczego.

Przedmiotem umowy z PANSA jest dostawa, rozbudowa i instalacja rozdzielnic dystrybucji energii elektrycznej w pomieszczeniach obiektu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. WIBAR dokona przebudowy zasilania klimatyzacji precyzyjnej, zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz obejmie piecze nad serwisem urządzeń w przyszłości.