Close

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją strefy „W” (Pałac Młodzieży) budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – etap II prac, polegającą na dostosowanie strefy „W” do wymogów przepisów ppoż.