Close

PODPISANIE UMOWY Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM

Wykonanie oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych w bloku E w Centrali NBP w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21.