Close

Działający prototyp modułu EHES

WIBAR – TECHNOLOGY wraz z podwykonawcą – Politechniką Warszawską realizuje projekt „EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych” dofinansowany za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego układu zasilania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych. Moduł EHES dzięki wykorzystaniu superkondensatorów osiąga bardzo krótkie czasy ładowania i wyjątkową żywotność układu zasilania (do 12 lat).

Zrealizowane dotychczas prace badawcze doprowadziły do opracowania prototypów:

• Superkondensatorowego magazynu energii,
• Układu szybkiego ładowania magazynu superkondensatorowego podczas postoju pojazdu i zasilaniu go ze źródła stacjonarnego,
• Układu stabilizacji napięcia wyjściowego zasilającego pojazd.

Zademonstrowano wersję układu gotową do integracji z urządzeniem jezdnym. Prototypowy układ zdolny jest do naładowania superkondensatorów w 0,5 minuty z mocą sięgającą 10kW przy sprawności ładowania sięgającej 97%. Zgromadzona w magazynie energia może posłużyć do zasilania urządzeń o mocy do 1kW.

 

Chcesz poznać szczegóły?

Zapraszamy do kontaktu!

ehes@wibar.pl

 

 

 

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0289/18 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Numer naboru: 1/1.1.1/2018

1
2
3
4