Close

Aktualności

PODPISANIE PROTOKOŁU KOŃCOWEGO – ZSM KOŁOBRZEG

Firma WIBAR z dniem 09 czerwca 2014r podpisała bezusterkowy protokół końcowy w ramach realizacji zadania „Wykonanie II etapu systemu zabezpieczenia pożarowego w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu”. Realizację wykonano na kilka tygodni przed pierwotnie wyznaczonym terminem.

Czytaj więcej...

PODPISANIE NOWEJ UMOWY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Firma WIBAR w kwietniu 2014 podpisała umowę na wykonanie zabezpieczeń pożarowych w ramach zamówienia publicznego. Nazwa zadania „Wykonanie II etapu systemu zabezpieczenia pożarowego w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu”

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY

Firma WIBAR podpisała umowę na wykonanie prac z zakresu instalacji teletechnicznych w tym SAP, DSO, BMS, LAN, monitoring na aranżacji KRA 17 budynek Żoliborz ONE ul. Szamocka.

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Firma „FHU WIBAR Magdalena Osewska” podpisała umowę w ramach zamówienia publicznego na realizacje zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Blachowni”.

Czytaj więcej...

OTRZYMANIE ZLECENIA

Projekt przebudowy trasy kabli teletechnicznych światłowodowych oraz miedzianych, lokalizacja Warszawa ul. Ostrobramska 75c (Atrium Promenada).

Czytaj więcej...

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z MINISTERSTWEM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP- 2374-2- 42/043-BAF- PN- SJ/2017 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA” Przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje: Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej również „dokumentacją projektową”, która obejmuje: […]

Czytaj więcej...