Close

Aktualności

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z POLSKĄ AGENCJĄ ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Zaprojektowanie, przebudowanie, wybudowanie i wyposażenie istniejących i nowych elementów Obiektu Szkoleniowo – Administracyjnego („OSA”), w celu przystosowania go do potrzeb instalacji symulatorów ruchu lotniczego. Przedmiotem umowy z PANSA jest dostawa, rozbudowa i instalacja rozdzielnic dystrybucji energii elektrycznej w pomieszczeniach obiektu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. WIBAR dokona przebudowy zasilania klimatyzacji precyzyjnej, zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z RODEX SP. Z O.O.

Wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych w pełnym zakresie dla zadania pod nazwą wybudowanie Zespołu Mieszkaniowego „Osiedle pod różami” w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 62 Nr kontraktu 21867/2016, Inwestor Spółką Dom Development S.A z siedzibą w Warszawie

Czytaj więcej...