Close

Aktualności

Gepard Biznesu 2018 dla WIBAR

WIBAR – Instalacje Sp. z o.o. otrzymała prestiżowe wyróżnienie Gepard Biznesu 2018. Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, zaledwie 1 na 25 osiągnęła średnią z dynamik zysku i przychodów wyższą niż 10 proc. WIBAR znalazła się w czołówce wyróżnionych przebadanych firm budowlanych.

Czytaj więcej...

EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych

WIBAR – TECHNOLOGY podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych”. Celem projektu jest rozwiązanie zasilania dla systemów magazynowych w postaci innowacyjnego modułu hybrydowego zasilania urządzeń i maszyn jezdnych oraz autonomicznych – zwanego w skrócie EHES (z ang. Enhanced […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ UNIBEP S.A.

Zakres umowy obejmuje zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, E, F, z funkcją usługowo-handlową w parterze wraz z jednopoziomowym garażem podziemnym. inwestycja znajduje się w rejonie ul. cybernetyki i ul. komputerowej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie (działka nr 9/7, 9/9, 21/12, 20/18 obręb 1-08- 12). Budynki A, B, C, E, F będą miały osiem […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z MINISTERSTWEM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP- 2374-2- 42/043-BAF- PN- SJ/2017 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA” Przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje: Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej również „dokumentacją projektową”, która obejmuje: […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ FUNDAMENTAL GROUP S.A.

Zakres umowy obejmuje: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na usługi, znajdujące się w parterach budynków przy ul. Pełczyńskiego, obręb 6-11- 03, Dzielnica Bemowo w Warszawie. ETAP 5 BUDYNEK IJ W budynku zaprojektowano 248 mieszkań, które usytuowane są na kondygnacjach naziemnych. Struktura mieszkań – od jednopokojowych o powierzchni ok. 30 m […]

Czytaj więcej...

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z POLSKĄ AGENCJĄ ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Zaprojektowanie, przebudowanie, wybudowanie i wyposażenie istniejących i nowych elementów Obiektu Szkoleniowo – Administracyjnego („OSA”), w celu przystosowania go do potrzeb instalacji symulatorów ruchu lotniczego. Przedmiotem umowy z PANSA jest dostawa, rozbudowa i instalacja rozdzielnic dystrybucji energii elektrycznej w pomieszczeniach obiektu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. WIBAR dokona przebudowy zasilania klimatyzacji precyzyjnej, zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz […]

Czytaj więcej...