PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Zaprojektowanie, przebudowanie, wybudowanie i wyposażenie istniejących i nowych elementów Obiektu Szkoleniowo - Administracyjnego („OSA”), w celu przystosowania go do potrzeb instalacji symulatorów ruchu lotniczego