PODPISANIE UMOWY z Narodowym Bankiem Polskim

07-2017

Wykonanie oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych w bloku E w Centrali NBP w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21